Patroner

Patroner är den näst vanligaste förpackningslösningen hos RatioPac och lämpar sig för fett, fogmassor och silikon i större volymer.

Oavsett om det rör sig om professionella hantverkare eller privatkonsumtion används fog- och patronsprutor för snabb och enkel applicering av fogmassor, tätningsmedel, fett och silikon, och hos RatioPac finns marknadens bästa patronlösningar.

Hugopatronen, som lämpar sig till exempelvis fett, är i storleken 420 ml.
Pippatron för exempelvis fogmassor är i storleken 310 ml.

Patronen fylls från bottenänden och förseglas sedan med kolv eller lock. Tryckt design och information är den bästa lösningen för att ge patronen en personlig utformning.