VI FYLLER ERA TUBER

Fyllning av tuber

Vi kan fylla era tuber, med lättflytande till trögflytande produkter, i plasttuber eller aluminiumtuber med fyllnadsvolym från 1 ml upp till 250 ml.

· I plasttuber kan vi exempelvis fylla fett, spackel, olja, kroppvårdsprodukter m.m.

· Aluminiumtuber lämpar sig bra till lim, silikon, tätningsmedel, lösningsmedelsbaserade produkter m.m.


tubdiameter: 10-50 mm
tublängd: 50-250 mm